FILTRACE
KŘEMELINY

produktový

katalog

(en)

produktové

listy

JEMNÁ KŘEMELINA

78
CBL3
CBL

STŘEDNÍ KŘEMELINA

CBR
CBR3

HRUBÁ KŘEMELINA

DIFB
DIC
DITR
DIFBO
DICS
DIT2R
DICB
DIC3
DIT3R
 

stabilizace piva

BÍLKOVINY / POLYFENOLY

V naší nabídce disponujeme také stabilizační prostředky vhodnými pro zajištění požadované koloidní stability Vašeho piva:

  • STABIQUICK STRONG - stabilizační prostředek na bázi silikagelu vysoce účinný při zachycení specifických bílkovinných složek piva, které představují prekurzory vzniku koloidních zákalů

  • STABICLEARstabilizační prostředek na bázi PVPP zajišťující efektivní zachycení polyfenolových složek piva podílejících se na vzniku koloidních zákalů

  • další stabilizační produkty dle potřeby a specifické požadované aplikace