top of page
Křemeliny Clarcel

FILTRACE
KŘEMELINY

produktový

katalog

(en)

produktové

listy

JEMNÁ KŘEMELINA

78
CBL3
CBL

STŘEDNÍ KŘEMELINA

CBR
CBR3

HRUBÁ KŘEMELINA

DIFB
DIC
DITR
DIFBO
DICS
DIT2R
DICB
DIC3
DIT3R
STABILIZACE

stabilizace piva

BÍLKOVINY / POLYFENOLY

V naší nabídce disponujeme také stabilizační prostředky vhodnými pro zajištění požadované koloidní stability Vašeho piva:

  • STABIQUICK STRONG - stabilizační prostředek na bázi silikagelu vysoce účinný při zachycení specifických bílkovinných složek piva, které představují prekurzory vzniku koloidních zákalů

  • STABICLEARstabilizační prostředek na bázi PVPP zajišťující efektivní zachycení polyfenolových složek piva podílejících se na vzniku koloidních zákalů

  • další stabilizační produkty dle potřeby a specifické požadované aplikace

bottom of page