top of page

Vyrábíme vysoce kvalitní slady tradičním způsobem na humnech v naší sladovně v Záhlinicích

Sušené pivovarské kvasnice nejvyšší kvality od společnosti FERMENTIS

České i zahraniční chmele

pro Vaše pivo

Naše piva vyráběná tradičními postupy navazující na historii výroby z roku 1895

Křemeliny značky CLARCEL pro naplavovací filtraci s nimiž máme mnoholetou zkušenost

bottom of page